decembrie 11, 2020

Concurs

Kaldio te conecteaza cu natura!

Castiga un weekend la munte, in perioada 7-9 aprilie
Bea cafea Kaldio, completeaza talonul de concurs din locatiile noastre, introdu-l in urna si poti castiga un weekend la inaltime. 

Doua zile de relaxare la munte, zona Moieciu de Jos, hotel Turnul.

Regulamentul concursului

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
  Organizatorul Concursului „Kaldio te conecteaza cu natura” (denumit in continuare„Concursul”) este Kaldio SRL, CUI 36868557, loc. Targoviste, Str. Cooperatiei, Nr. 8, Dâmbovița. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 30.01.2023 – 26.03.2023 in locatiile Kaldio Coffee din orasele: Targoviste si Ploiesti
 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
  Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta împlinită de 16 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.
  Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
  Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa completeze talonul oferit in locatiile Kaldio Coffee din orasele: Targoviste si Ploiesti in urma unei cumparaturi in prealabil.
 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
  Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.
 5. MECANISMUL CONCURSULUI
  Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Kaldio Coffee de pe Facebook, pe siteul www.kaldio.ro/concurs sau in locatiile Kaldio Coffee . Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 30.01.2023 – 26.03.2023, prin completarea fizica a talonului oferit.
 6. Intra in locatiile Kaldio Coffee
 7. Cumpara orice produs din meniul afisat
 8. Solicita si completeaza talonul oferit
 9. Introdu in urna talonul
 10. PREMIILE CONCURSULUI
  Se va acorda urmatorul premiu:
  1 sejur pentru doua persoane in perioada 07.04.2023 – 09.04.2023 la Hotel Turnul din Moieciu de Jos.
 11. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Castigatorul va fi desemnat prin extragere live, in locatia Kaldio Coffee Centrul Vechi, Extragerea catigatorului va avea loc in data de 29.03.2023. Catigatorul va fi anuntat telefonic/e-mail sau alte canale oferite pentru revendicare premiu.
Toti participantii concursul ”Kaldio te conecteaza cu natura” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 1. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
  Castigatorul concursului “Kaldio te conecteaza cu natura” i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in data de 29.03.2023, dupa incheierea jurizarii, astfel: li se va afisa numele pe pagina Kaldio Coffee de pe Facebook intr-o postare dedicata si telefonic in urma numarului de telefon furnizat.
  In cazul in care castigatorul nu se prezinta in 72 de ore pentru ridicarea premiului acestea va fi declarat nevalid. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.
  Premiul se vor ridica pe baza actului de identitate de la Kaldio Coffee din localitatea unde acesta a completat talonul
 2. DREPTURI DE AUTOR
  Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
 3. INCETAREA CONCURSULUI
  Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 26.03.2023, ora 12.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.
 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI
  Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de web https://www.kaldiocoffee.ro/ . Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.kaldiocoffee.ro/ si https://www.facebook.com/kaldiocoffee
 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.
 6. LITIGII
  In cazul unor litigii aparute intre Kaldio Cofee si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

Ce MAI vrei? – CÂȘTIGĂ CU KALDIO COFFEE SHOP PREMII ÎN VALOARE DE 500, 300 ȘI 200 DE LEI

concurs-kaldio

Art.1. Concursul “Ce MAI vrei?” (denumit în continuare „Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Art.2. SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Concursul se va desfășura în perioada 15.04.2022 – 14.05.2022 in locatiile Kaldio Coffee Shop https://www.facebook.com/kaldiocoffee  și are drept scop popularizarea brandului Kaldio Coffee Shop. Participanții pot subscrie la concurs până la data de 14.05.2021, ora 24:00. Campania promoțională este organizată în cele cinci locații ale Kaldio Coffee Shop: Str. Revoluției Bl. C8 Parter Târgoviște, Str. Gării Nr. 6 Târgoviște, Blv. I.C.Brătianu Nr.23, sc.C, etaj Parter Târgoviște, Strada Emile Zola nr 8 Ploiesti, Strada Maramureș nr 2 Ploiesti.

Aart. 3. CONDITII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, rezidente în România, care accesează pagina de Facebook Kaldio Coffee Shop https://www.facebook.com/kaldiocoffee și se supun regulilor concursului promovat. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza anumiți participanți, în cazul în care nu se conformează regulilor.
Nu au dreptul de participare la acest concurs angajații societății SC FLEGO COM SRL, SC KALDIO SRL și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați / surori, soț / soție, rude pana la gradul IV).
Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare neechivoca, expresă și integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. MECANISMUL DE CONCURS
În datele de desfășurare și în funcție de specificul provocării, participanții trebuie să:
1. cumpere produse în valoare de 15 lei din orice punct al Kaldio Coffee Shop;
2. completeze datele personale pe spatele cuponului din locație (nume, prenume și număr de telefon);
3. introducă cuponul completat în urna pusă la dispoziție în Kaldio Coffee Shop.
Castigătorii vor fi aleși prin tragere la sorti cu ajutorul urnelor din locații în data de 5 Ianuarie 2022.

Art. 5. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile concursului constau în bani respectiv 500, 300 și 200 de lei. Premiul trebuie revendicat în maxim 7 zile de la data anunțării câștigătorului.

Conform Art. 108. Pct. 4 Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Rezultatul se va anunța în 16.05.2022 pe pagina de facebook KALDIO COFFEE SHOP

Art6. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR
Câstigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți cu ajutorul unei urne în care se vor transfera toate bonurile colectate în cele cinci locații. Tragerea la sorți se va realiza live pe pagina de Facebook Kaldio Coffee Shop.

Art. 7. REGULAMENTUL
Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat pe site-ul Kaldio.ro, la adresa: https://www.kaldio.ro/concurs/

_________________________

PRIMII LEI DIN 2022 – CÂȘTIGĂ CU KALDIO COFFEE SHOP PREMII ÎN VALOARE DE 500, 300 ȘI 200 DE LEI

Art.1. Concursul “Ce MAI vrei?” (denumit în continuare „Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Art.2. SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Concursul se va desfășura în perioada 15.04.2022 – 14.05.2022 in locatiile Kaldio Coffee Shop https://www.facebook.com/kaldiocoffee  și are drept scop popularizarea brandului Kaldio Coffee Shop. Participanții pot subscrie la concurs până la data de 14.05.2022, ora 24:00. Campania promoțională este organizată în cele cinci locații ale Kaldio Coffee Shop: Str. Revoluției Bl. C8 Parter Târgoviște, Str. Gării Nr. 6 Târgoviște, Blv. I.C.Brătianu Nr.23, sc.C, etaj Parter Târgoviște, Strada Emile Zola nr 8 Ploiesti, Strada Maramureș nr 2 Ploiesti.

Aart. 3. CONDITII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, rezidente în România, care accesează pagina de Facebook Kaldio Coffee Shop https://www.facebook.com/kaldiocoffee și se supun regulilor concursului promovat. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza anumiți participanți, în cazul în care nu se conformează regulilor.
Nu au dreptul de participare la acest concurs angajații societății SC FLEGO COM SRL, SC KALDIO SRL și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați / surori, soț / soție, rude pana la gradul IV).
Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare neechivoca, expresă și integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. MECANISMUL DE CONCURS
În datele de desfășurare și în funcție de specificul provocării, participanții trebuie să:
1. cumpere produse în valoare de 15 lei din orice punct al Kaldio Coffee Shop;
2. completeze datele personale pe spatele cuponului din locație (nume, prenume și număr de telefon);
3. introducă cuponul completat în urna pusă la dispoziție în Kaldio Coffee Shop.
Castigătorii vor fi aleși prin tragere la sorti cu ajutorul urnelor din locații în data de 5 Ianuarie 2022.

Art. 5. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile concursului constau în bani respectiv 500, 300 și 200 de lei. Premiul trebuie revendicat în maxim 7 zile de la data anunțării câștigătorului.

Conform Art. 108. Pct. 4 Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Rezultatul se va anunța în 16.05.2022 pe pagina de facebook KALDIO COFFEE SHOP

Art6. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR
Câstigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți cu ajutorul unei urne în care se vor transfera toate bonurile colectate în cele cinci locații. Tragerea la sorți se va realiza live pe pagina de Facebook Kaldio Coffee Shop.

Art. 7. REGULAMENTUL
Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat pe site-ul Kaldio.ro, la adresa: https://www.kaldio.ro/concurs/

Castigatorii sunt:

Moise Andreea – 200 lei
Fratiloiu Petre – 300 lei
Constantin Denisa – 500 lei

 

Vezi extragerea, aici – https://www.facebook.com/kaldiocoffee/videos/518240033129562

_________________________

 

CÂȘTIGĂ CU KALDIO AUTOMATE 10 PREMII X 500 DE LEI, 10 PREMII X 200 DE LEI, 10 PREMII X 100 DE LEI

CITEȘTE, AICI – EXTRAGEREA LUNII IANUARIE

CITEȘTE, AICI – EXTRAGEREA LUNII FEBRUARIE

CITEȘTE, AICI – EXTRAGEREA LUNII MARTIE

CITEȘTE, AICI – EXTRAGEREA LUNII APRILIE


Câștigă cu KALDIO!

Ești clientul nostru? Participă și câștigi unul dintre cele 50 de premii puse la bătaie, în fiecare lună!

 • Ø 10 premii a cate 500 lei fiecare
 • Ø 10 premii a cate 200 lei fiecare
 • Ø 30 premii a cate 100 lei fiecare

Cumpără oricare dintre produsele Kaldio, fă-ți o poză cu paharul, după care intră pe pagina noastră de Facebook – Kaldio Automate și atașeaz-o ca mesaj în postarea concursului din luna în curs.

Vei afla dacă ai tras „paharul câștigător”, în prima vineri din luna următoare.

Conditii participare: Partipantul trebuie trimita o fotografie cu unul dintre produsele Kaldio Automate, prin mesaj public pe postarea concursului ce va fi postat pe pagina oficiala. Orice alt comentariu postat care nu contine o fotografie cu unul din produsele Kaldio Automate nu este eligibil pentru tragerea la sorti.

In cadrul campaniei pot participa toate persoanele cu varsta de peste 16 ani. Nu pot participa angajatii Flego Grup, nici rudele de gradul 1 ale acestora. Tragerile la sorti vor avea loc in prima zi de vineri a fiecarei luni, pentru luna anterioara, . Extragerea va avea loc, cu ajutorul commentpicker.com. si postata pe pagina de Facebook: Kaldio Automate.

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK- “Câștigă cu Kaldio!”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ” Câștigă cu Kaldio!” (denumit in continuare„Concursul”) este FLEGO COM SRL, CUI 15847462, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad, Str. PREOT GOGLEA, Nr. 193/3, Dâmbovița. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 1 ianuarie 2021 – 30 aprilie 2021 pe pagina de Facebook Kaldio Automate,  https://www.facebook.com/KaldioAutomate

3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta împlinită de 16 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.
Revendicare premiilor se face pana la urmatoare extragere. Premiile nerevendicate nu se reporteaza in luna urmatoare. Nerevendicarea premiilor pana la data limita stabilita va atrage anularea lor.

4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Kaldio Automate de pe Facebook sau pe siteul www.kaldio.ro/concurs. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 1 ianuarie 2021 – 30 aprilie 2021, astfel:

1. Intra pe pagina Kaldio Automate de pe Facebook
2. Devino fan al paginii de mai sus.
3. Ataseaza la postarea in care concursul este comunicat pe wall-ul paginii Kaldio Automate un comentariu prin care sa posteze o fotografie, in care sa apara un produs Kaldio Automate.

Pentru a castiga unul dintre premiile din concurs, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul mentionat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul la postarea de concurs, respectand conditiile de validare ( sa posteze o fotografie in care sa apara un produs Kaldio Automate).

6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda premii care constau in:

 • 10 premii a cate 500 lei fiecare
 • 10 premii a cate 200 lei fiecare
 • 30 premii a cate 100 lei fiecare

7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fii desemnati prin extragere, folosind aplicatia commentpicker,ro, Tragerile la sorti vor avea loc in prima zi de vineri a fiecarei luni, pentru luna anterioara. . Toti participantii la concursul ” Câștigă cu Kaldio” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

Ordinea premiilor va fi consecutiva, incepand cu premiile de 500 lei, apoi continuand cu cele de 200 lei, iar la final cu cele de 100 lei, pentru un total de 50 de participant.

8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in prima luni, dupa extragerea pentru luna anterioara,  dupa incheierea jurizarii, astfel: li se va afisa numele pe pagina Kaldio Automate de pe Facebook intr-o postare dedicate si pe siteul Kaldio.ro/concurs.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Premiile se vor ridica pe baza actului de identitate de la casieria Kaldio, situata la adresa: Targoviste, str. Cooperatiei, nr. 8

9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 29 30 aprilie 2021, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Kaldio Automate. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/KaldioAutomate si pe siteul Kaldio.ro/concurs.

12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.


13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Kaldio Automapte si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.